మాలిక్యులార్ జెనెటిక్స్

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

జీవరాశి ఎలా ఏర్పడింది? విశ్వం పెద్ద విస్పోటనముతో మొదలైనది. తర్వాత Electron లు, Proton లు కలిసి మొట్టమొదటి హైడ్రోజను వాయువు ఏర్పడింది. ఆ తర్వాత మిగతా రసాయన పదార్ధాలు ఏర్పడ్డాయి. చాలా కాలం తర్వాత మన భూమి ఏర్పడింది. భూమి మీద జీవ రాశికి కావలసిన అతి ముఖ్యమైన రసాయన పదార్ధాలు Hydrogen (వాయు, Oxygen (వాయు, Carbon (ఘన, Nitrogen (వాయు), phosphorus (ఘన) కలిసి మొట్టమొదటి RNA, DNA (జీవ ఆమ్లాలు) ఏర్పడ్డాయి.Hydrogen (వాయు), Oxygen (వాయు) కలిసి నీరు ఏర్పడినది. కాల క్రమేణా రెండు జీవ ఆమ్లాలు కలిసి మొట్టమొదటి ఏక కణ జీవి ఏర్పడినది.