మిలియను

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
అంకెల జాబితా - Integers

100000 1000000 10000000

Cardinal ఒక మిలియన్
Ordinal ఒక మిలియన్ వంతు
en:Factorization 26 · 56
en:Roman numeral
Unicode representation
of en:Roman numeral
Binary 11110100001001000000
en:Hexadecimal F4240
1 నుండి 1 మిలియన్ వరకు పది అధికారాల విజువలైజేషన్

ఒక మిలియన్ (One million) (1,000,000), లేదా వేయి 'వేయిలు' వెయ్యి, ఒక నేచురల్ సంఖ్య, 999,999 తరువాత, 1,000,001 నకు ముందు వస్తుంది.

శాస్త్రీయ విధానంలో దీనిని 106 లా వ్రాస్తారు.[1] భౌతిక కొలమానాలలో కూడా వీటిని ఉపయోగిస్తారు. ఉదా ఎస్.ఐ. పద్ధతిలో ఒక మెగావాట్ 1,000,000 వాట్ లకు సమానము.

ఈ పదానికి మూలం 'ఇటాలియన్ భాష', మిల్లీ అంటే 1,000, 1,000,000 మిలియన్ అయింది. పెద్ద వేయి (a large thousand).

ఇవి చూడండి

[మార్చు]

7 అంకెల సంఖ్యలు (1,000,000 - 9,999,999)

[మార్చు]
 • 1,000,003 - 7 అంకెల అతి చిన్న ప్రధాన సంఖ్య (prime number)
 • 1,046,527 - Carol number
 • 1,048,576 = 220 (power of two), 2,116-gonal number, an 8,740-gonal number and a 174,764-gonal number, the number of bytes in a mebibyte, the number of kibibytes in a gibibyte, and so on. Also the most rows that Microsoft Excel (Microsoft Office 2007) can accept in a single worksheet.
 • 1,048,976 - Leyland number
 • 1,050,623 - Kynea number
 • 1,058,576 - Leyland number
 • 1,084,051 - Keith number
 • 1,089,270 - harmonic divisor number
 • 1,111,111 - repunit
 • 1,136,689 - Pell number, Markov number
 • 1,234,567 - Smarandche consecutive number (base 10 digits are in numerical order)
 • 1,278,818 - Markov number
 • 1,342,269 - Fibonacci number
 • 1,346,269 - Markov number
 • 1,421,280 - harmonic divisor number
 • 1,441,440 - colossally abundant number
 • 1,441,889 - Markov number
 • 1,539,720 - harmonic divisor number
 • 1,563,372 - Wedderburn-Etherington number
 • 1,594,323 = 313
 • 1,596,520 - Leyland number
 • 1,647,086 - Leyland number
 • 1,679,616 = 68
 • 1,686,049 - Markov number
 • 1,741,725 - equal to the sum of the seventh power of its digits
 • 1,771,561 = 116 = 1213 = 13312, also, Commander Spock's estimate for the tribble population in the Star Trek episode "The Trouble With Tribbles"
 • 1,941,760 - Leyland number
 • 1,953,125 = 59
 • 2,012,174 - Leyland number
 • 2,012,674 - Markov number
 • 2,097,152 = 221, power of two
 • 2,097,593 - Leyland number
 • 2,124,679 - Wolstenholme prime
 • 2,178,309 - Fibonacci number
 • 2,222,222 - repdigit
 • 2,356,779 - Motzkin number
 • 2,423,525 - Markov number
 • 2,674,440 - Catalan number
 • 2,744,210 - Pell number
 • 2,796,203 - Wagstaff prime
 • 2,922,509 - Markov number
 • 3,263,442 - product of the first five terms of Sylvester's sequence
 • 3,263,443 - sixth term of Sylvester's sequence
 • 3,276,509 - Markov number
 • 3,301,819 - alternating factorial
 • 3,333,333 - repdigit
 • 3,524,578 - Fibonacci number, Markov number
 • 3,626,149 - Wedderburn-Etherington number
 • 3,628,800 = 10!
 • 4,037,913 - sum of the first ten factorials
 • 4,190,207 - Carol number
 • 4,194,304 = 222, power of two
 • 4,194,788 - Leyland number
 • 4,198,399 - Kynea number
 • 4,208,945 - Leyland number
 • 4,210,818 - equal to the sum of the seventh powers of its digits
 • 4,213,597 - Bell number
 • 4,400,489 - Markov number
 • 4,444,444 - repdigit
 • 4,782,969 = 314
 • 4,785,713 - Leyland number
 • 4,826,809 = 136
 • 5,134,240 - the largest number that cannot be expressed as the sum of distinct fourth powers
 • 5,555,555 - repdigit
 • 5,702,887 - Fibonacci number
 • 5,764,801 = 78
 • 6,536,382 - Motzkin number
 • 6,625,109 - Pell number, Markov number
 • 6,666,666 - repdigit
 • 7,453,378 - Markov number
 • 7,777,777 - repdigit
 • 7,861,953 - Leyland number
 • 7,913,837 - Keith number
 • 8,000,000 - Used to represent infinity in Japanese mythology
 • 8,388,608 = 223, power of two
 • 8,389,137 - Leyland number
 • 8,399,329 - Markov number
 • 8,436,379 - Wedderburn-Etherington number
 • 8,675,309 - A hit song for Tommy Tutone (also a twin prime)
 • 8,675,311 - A twin prime
 • 8,888,888 - repdigit
 • 8,946,176 - self-descriptive number in base 8
 • 9,227,465 - Fibonacci number, Markov number
 • 9,369,319 - Newman-Shanks-Williams prime
 • 9,647,009 - Markov number
 • 9,694,845 - Catalan number
 • 9,765,625 = 510
 • 9,800,817 - equal to the sum of the seventh powers of its digits
 • 9,865,625 - Leyland number
 • 9,926,315 - equal to the sum of the seventh powers of its digits
 • 9,999,991 - Largest 7 digit prime number
 • 9,999,999 - repdigit

మూలాలు

[మార్చు]
 1. Wells, D. The Penguin Dictionary of Curious and Interesting Numbers London: Penguin Group. (1987): 185. "1,000,000 = 106"

199e06 1000000

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=మిలియను&oldid=3270389" నుండి వెలికితీశారు