మూస:కొత్త సభ్యులకిచ్చే తారాపతకం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
Off to a good start barnstar.png కొత్త సభ్యులకిచ్చే తారాపతకం
{{{1}}}
Template documentation

Criteria

This award may be presented to very new Wikipedians who have contributed positively to Wikipedia (especially for users who have made under one hundred edits). May their future hold many more barnstars!
See the {{subst:The Exceptional Newcomer Award}} for an alternative.

Usage

To use this template, add {{subst:The New Editor's Barnstar|1=Put your message here. ~~~~}} to the talk page of the user you wish to award it to. The parameter |teahouse=yes can be set to display the Wikipedia Teahouse logo on the right.