మూస:ద్రవిడ భాషల వంశ వృక్షం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఈ వంశ వృక్ష చిత్రం depicts the genealogy of the primary Dravidian languages spoken in South India.


 
 
 
 
ప్రోటో-ద్రవిడియన్
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ప్రోటో దక్షిణ-ద్రవిడియన్
 
ప్రోటో సెంట్రల్ ద్రవిడియన్
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ప్రోటో తమిళ-కన్నడం
 
 
 
ప్రోటో తెలుగు
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ప్రోటో తమిళ-తోడ
 
ప్రోటో కన్నడ
 
ప్రోటో తెలుగు
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ప్రోటో తమిళ-కోడగు
 
కన్నడ
 
తెలుగు
 
 
 
 
 
 
ప్రోటో తమిళ-మళయాలం
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ప్రోటో తమిళం
 
మలయాళం
 
 
 
 
 
తమిళం


పై వంశ వృక్ష చిత్రం ప్రాథమిక దక్షిణ భారత భాషల అభివృద్ధిని తెలుపుతుంది.