మూస:నక్షత్ర్ర వ్యవస్థలు 5 - 10 కాంతి సంవత్సరాల లోపల/doc

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

Adopted distance estimates[మార్చు]

Object Parallax, mas Distance, pc Distance, ly Source
Systems with an A-type main-sequence star as primary member.
Sirius 379.21 ± 1.58 2.637 ± 0.011 8.6 ± 0.04 van Leeuwen (2007)[1]
Systems with an M-type main-sequence star (red dwarf) as primary member.
Barnard's Star 545.4 ± 0.3 1.8335 ± 0.001 5.98 ± 0.003 Benedict et al. (1999)[2]
Wolf 359 419.1 ± 2.1 2.386 ± 0.012 7.78 ± 0.04 van Altena et al. (1995)[3]
Lalande 21185 392.64 ± 0.67 2.547 ± 0.004 8.307 ± 0.014 van Leeuwen (2007)[4]
Luyten 726-8 373.7 ± 2.7 2.676 ± 0.019 8.73 ± 0.06 van Altena et al. (1995)[5]
Ross 154 336.72 ± 2.03 2.97 ± 0.018 9.69 ± 0.06 van Leeuwen (2007)[6]
Systems with an L-type brown dwarf as primary member.
Luhman 16 495 ± 4.6 2.02 ± 0.019 6.59 ± 0.06 Boffin et al. (2014)[7]
Systems with a Y-type sub-brown dwarf or a Y-type rogue planet as primary member.
WISE 0855–0714 433 ± 15 2.31 ± 0.08 7.53+0.27
−0.25
Luhman & Esplin (2014)[8]

For other distance estimates see articles on these objects.

See also[మార్చు]

References[మార్చు]

 1. మూస:Plxref
 2. doi:10.1086/300975
  This citation will be automatically completed in the next few minutes. You can jump the queue or expand by hand
 3. మూస:Plxref
 4. మూస:Plxref
 5. మూస:Plxref
 6. మూస:Plxref
 7. doi:10.1051/0004-6361/201322975
  This citation will be automatically completed in the next few minutes. You can jump the queue or expand by hand
 8. మూస:Rr/2014arXiv1409.5899L