మూస:మీకు తెలుసా

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search


Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

{{మీకు తెలుసా|నెల తేదీ|సంవత్సరం|చిన్నది=అవును/కాదు}}

ఉదాహరణలు: {{మీకు తెలుసా|4|2020}}

Updated DYK query.svg మీకు తెలుసా వ్యాసానికి సంబంధించిన ఒక విషయాన్ని తెలుగు వికీపీడియా మొదటి పేజీ లోని మీకు తెలుసా? శీర్షికలో, 2020 సంవత్సరం, 4 వ వారంలో ప్రదర్శించారు.
వికీపీడియా


{{మీకు తెలుసా||2007|చిన్నది=కాదు}} ఇందులో తేదీ ఇవ్వలేదు.

Updated DYK query.svg మీకు తెలుసా వ్యాసానికి సంబంధించిన ఒక విషయాన్ని తెలుగు వికీపీడియా మొదటి పేజీ లోని మీకు తెలుసా? శీర్షికలో, 2007 సంవత్సరం, వ వారంలో ప్రదర్శించారు.
వికీపీడియా


{{మీకు తెలుసా|2|2007|చిన్నది=అవును}}

Updated DYK query.svg మీకు తెలుసా వ్యాసానికి సంబంధించిన ఒక విషయాన్ని తెలుగు వికీపీడియా మొదటి పేజీ లోని మీకు తెలుసా? శీర్షికలో, 2007 సంవత్సరం, 4 వ వారంలో ప్రదర్శించారు.