మూస:మొలకతరగతి

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ వ్యాసం మొలకతరగతి చెందిన వ్యాసం అని వికీప్రాజెక్టు [[{{{ప్రాజెక్టు}}}]] ద్వారా యాంత్రికంగా [[{{{బేరీజు}}}|కొలిచారు]]. దీనికి కారణం ఈ వ్యాసంలో మొలక అనే పేరు ఉన్న మూసను ఉపయోగించటమే, లేదా వ్యాసంలో ఉన్న సమాచారం బాగా తక్కువ వుండటం కూడా ఇంకో కారణం.
  • మీరు దీనిని అంగీకరిస్తే గనక, దయచేసి {{మొలకతరగతి}} అనే మూసను ఈ చర్చాపేజీ నుండి తొలగించండి.
  • మీరు దీనిని అంగీకరించకపోతే గనక, దయచేసి {{[[Template:{{{మూస}}}|{{{మూస}}}]]}} మూసలోని, తరగతి పారామీటరు మార్చాండి. ఆ తరువాత {{మొలకతరగతి}} అనే మూసను ఈ చర్చాపేజీ నుండి తొలగించండి, తరువాత వ్యాసం నుండి మొలక అని ఉన్న మూసను కూడా తొలగించండి.

ఈ మూస గురించి[మార్చు]

కొన్ని వికీ ప్రాజెక్టులలో ఉన్న వ్యాసాలు చాలా పెద్ద సంఖ్యలో మొలక తరగతికి చెందిన వ్యాసాలు ఉంటాయి. ఆ వ్యాసంలో ఉన్న సమాచారాన్ని బట్టి అవి మొలకలా కాదా అని యాంత్రికంగా నిర్ణయించటం జరుగుతుంది. అలా యాంత్రికంగా నిర్ణయిస్తున్నప్పుడు కొన్ని సార్లు తప్పులు జరగవచ్చు.

ఈ మూసను ఇలాంటి తప్పులను కనిపెట్టి, చదువేవారిని హెచ్చరించటానికి తయారు చేయబడినది. అంతేకాదు అటుతరువాత సభ్యులే ఈ వ్యాసాలను కొలచటానికి ప్రేరేపిస్తుంది. ఈ విధంగా బాట్లను మనుషులలాగానే ఉపయోగించుకోవచ్చు.

ఉపయోగించే విధానం[మార్చు]

{{మొలకతరగతి
|బేరీజు=Wikipedia:WikiProject/భారతదేశం/బేరీజు
|ప్రాజెక్టు=Wikipedia:WikiProject/భారతదేశం
|మూస=వికిప్రాజెక్టు భారతదేశం
|వర్గం=యాంత్రికంగా విలువ కట్టబడుతున్న భారతదేశ వ్యాసాలు
}}

తొలగించు, మరింత-సమాచారం పారామీటర్లు తప్ప మిగతావాటిని తప్పనిసరిగా వాడాలి.

  • తొలగించు=చర్చాపేజీ నుండి దేనిని తొలగించాలో చెప్పే సమాచారం, (ఈ మూసను ఇంకో మూసలో నుండి ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు)
  • మరింత-సమాచారం=ఇక్కడ ఏ సమాచారం ఉంచితే అది మూసతో పాటు చేరిపోతుంది.