మూస:విలీనము

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఉదాహరణ : {{విలీనము|విలీనము తర్వాత నిలిచే వ్యాసపుపేజి శీర్షిక}} {{విలీనము అక్కడ|విలీనము తర్వాత నిలిచే వ్యాసపుపేజి శీర్షిక}} {{విలీనము ఇక్కడ|విలీనము జరగవలసిన వ్యాసపుపేజి శీర్షిక}}