మూస:సమాచారపెట్టె ఖనిజం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
{{{name}}}
[[image:{{{image}}}|{{{imagesize}}}px]]
{{{caption}}}
సాధారణ సమాచారం
వర్గముMineral
రసాయన ఫార్ములా{{{formula}}}
ధృవీకరణ
పరమాణు భారం{{{molweight}}}
రంగు{{{color}}}
స్ఫటిక ఆకృతి{{{habit}}}
స్ఫటిక వ్యవస్థ{{{system}}}
Twinning{{{twinning}}}
చీలిక{{{cleavage}}}
ఫ్రాక్చర్{{{fracture}}}
Tenacity{{{tenacity}}}
మోహ్స్‌ స్కేల్‌ కఠినత్వం{{{mohs}}}
ద్యుతి గుణం{{{luster}}}
Polish luster{{{polish}}}
వక్రీభవన గుణకం{{{refractive}}}
దృశా ధర్మములు{{{opticalprop}}}
బైర్‌ఫ్రింజెన్స్{{{birefringence}}}
Dispersion{{{dispersion}}}
Pleochroism{{{pleochroism}}}
అతినీలలోహిత ప్రతిదీప్తి{{{fluorescence}}}
Absorption spectra{{{absorption}}}
కాంతికిరణం{{{streak}}}
విశిష్ట గురుత్వం{{{gravity}}}
సాంద్రత{{{density}}}
ద్రవీభవన స్థానం{{{melt}}}
Fusibility{{{fusibility}}}
Diagnostic Features{{{diagnostic}}}
Solubility{{{solubility}}}
ప్రకాశపారగమ్యత{{{diaphaneity}}}
ఇతర గుణాలు{{{other}}}
{{{prop1}}}{{{prop1text}}}
మూలాలు{{{references}}}
ప్రధాన రకాలు
{{{var1}}}{{{var1text}}}
{{{var2}}}{{{var2text}}}
{{{var3}}}{{{var3text}}}
{{{var4}}}{{{var4text}}}
{{{var5}}}{{{var5text}}}
{{{var6}}}{{{var6text}}}
{{Infobox mineral
| name    = 
| category  = 
| boxwidth  = 
| boxbgcolor = 
| image    = 
| imagesize  = 
| caption   = 
| formula   = 
| molweight  = 
| color    = 
| habit    = 
| system   = 
| twinning  = 
| cleavage  = 
| fracture  = 
| tenacity  =
| mohs    = 
| luster   = 
| polish   = 
| refractive = 
| opticalprop = 
| birefringence = 
| dispersion = 
| pleochroism = 
| fluorescence= 
| absorption =
| streak   = 
| gravity   = 
| density   = 
| melt    = 
| fusibility = 
| diagnostic = 
| solubility = 
| diaphaneity = 
| other    = 
| references =
}}
References supporting the properties to be added at that line using <ref>...</ref> tag notation. Individual items can be tagged separately if needed.