మూస:Columns

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
{{{col1}}} {{{col2}}} {{{col3}}} {{{col4}}} {{{col5}}} {{{col6}}} {{{col7}}} {{{col8}}} {{{col9}}} {{{col10}}}
క్రింద ఇవ్వబడిన మూస తయారయిన విధానం మూస:Columns/doc నుండి సేకరించి ఇక్కడ అమర్చారు. [మార్చు]

Template in the vein of navbox templates such as {{Navbox}} to aid the creation of (up to seven) columns across a page.

{{columns
|bgcol =    <!--Background colo/ur (default none)-->
|width =    <!--Width of each column (default 10em)-->
|gap  =    <!--Gap between each column (default 1.25em)-->
|col1width =  <!--use to set a different width for col1-->
|col1 =    <!--mandatory-->
|col2width =  <!--use to set a different width for col2 (etc)-->
|col2 =    <!--mandatory-->
|col3width = 
|col3 = 
...
|col7width = 
|col7 = 
}}
Code
{{columns
|col1 = Simplest<br/>instantiation<br/>of
|col2 = this<br/>template
}}
Result
Simplest
instantiation
of
this
templateCode
{{columns |bgcol=beige |width=8.5em |gap=3.25em

|col1 =
* These
* columns
* are
* more
* complex

|col2 =
The<br/>background<br/>is<br/>beige

|col3 =
; Each : column
; is  : 8.5[[Em (typography)|em]]
; wide

|col4 =
{{{!}}
!colspan="2"{{!}} and
{{!-}}
{{!}} the {{!!}} gap
{{!-}}
{{!}}colspan="2"{{!}} between
{{!-}}
{{!}} each {{!!}} is
{{!-}}
!colspan="2" align="center"{{!}} 3.25em
{{!}}}
}}
Result
 • These
 • columns
 • are
 • more
 • complex
The
background
is
beige
Each
column
is
8.5em
wide
and
the gap
between
each is
3.25em


"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=మూస:Columns&oldid=843188" నుండి వెలికితీశారు