మూస:Env

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

MediaWiki
 • CURRENTVERSION: 1.40.0-wmf.2 (e31f436)

Site
 • SITENAME: వికీపీడియా
 • SERVER: //te.wikipedia.org
 • SERVERNAME: te.wikipedia.org
 • SCRIPTPATH: /w
 • CONTENTLANGUAGE: te

Counts
 • NUMBEROFPAGES: 3,08,257
 • NUMBEROFARTICLES: 78,619
 • NUMBEROFFILES: 12,962
 • NUMBEROFUSERS: 1,15,455
 • NUMBERINGROUP:rollbacker: 0
 • NUMBERINGROUP:accountcreator: 0
 • NUMBERINGROUP:bureaucrat: 3
 • NUMBERINGROUP:founder: 0
 • NUMBEROFADMINS: 13
 • NUMBEROFEDITS: 36,58,567

Page
 • PAGENAME: Env
 • FULLPAGENAME: మూస:Env
 • SUBPAGENAME: Env
 • BASEPAGENAME: Env
 • NAMESPACE: మూస
 • SUBJECTSPACE: మూస
 • SUBJECTPAGENAME: మూస:Env
 • TALKSPACE: మూస చర్చ

Revision
 • REVISIONID: -
 • REVISIONUSER: Arjunaraoc
 • REVISIONTIMESTAMP: 20131127095042
 • REVISIONDAY: 27
 • REVISIONMONTH: 11
 • REVISIONYEAR: 2013

Time
 • CURRENTTIMESTAMP: 20220928054305
 • CURRENTYEAR: 2022
 • CURRENTMONTH: 09
 • CURRENTMONTHNAME: సెప్టెంబరు
 • CURRENTWEEK: 39
 • CURRENTDAY: 28
 • CURRENTDAYNAME: బుధవారం
 • CURRENTDOW: 3
 • CURRENTTIME: 05:43
 • CURRENTHOUR: 05
 • CURRENTMINUTE: 43
 • CURRENTSECOND: 05

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=మూస:Env&oldid=960169" నుండి వెలికితీశారు