మూస:GFDL-సొంతకృతి

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
GFDL

ఈ కృతి యొక్క కర్తనైన నేను, ఇక నుండీ ఈ కృతిని కాపీ చేసుకోవడానికీ, పంచి పెట్టడానికీ, మార్పులు-చేర్పులు చేసుకోవడానికీ GFDL, లైసెన్సు వెర్షను 1.2 లేదా దాని తరువాత స్వేచ్చా సాఫ్టువేరు ఫౌండేషను విడుదలచేసే ఏ GFDL లైసెన్సు ద్వారానయినా అనుమతి ఇస్తున్నాను; ఈ కృతిలో మార్చకూడని బాగాలేమీ లేవు, Front-Cover పాఠం లేదు, Back-Cover పాఠం లేదు.