మూస:Infobox Chinese/Korean

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
{{{korean_header}}}
Hangul{{{hangul}}}
Hanja{{{hanja}}}
Literal meaning{{{lk}}}
Template documentation

Test 1

{{{korean_header}}}
Hangul{{{hangul}}}
Hanja{{{hanja}}}
Literal meaning{{{lk}}}

Test 2

{{{korean_header}}}
Hangul{{{hangul}}}
Hanja{{{hanja}}}
Literal meaning{{{lk}}}

Test 3

{{{korean_header}}}
Hangul{{{hangul}}}
Hanja{{{hanja}}}
Literal meaning{{{lk}}}
Revised Romanization{{{rr}}}
McCune–Reischauer{{{mr}}}