మూస:Infobox Political Party

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

మూస:Npov

{{{name_english}}}
{{{name_native}}}
{{{logo}}}
Leader {{{leader}}}
President {{{president}}}
Chairperson {{{chairperson}}}
Spokesperson {{{spokesperson}}}
{{{leader1_title}}} {{{leader1_name}}}
{{{leader2_title}}} {{{leader2_name}}}
{{{leader3_title}}} {{{leader3_name}}}
Founded {{{foundation}}}
Dissolved {{{dissolution}}}
Headquarters {{{headquarters}}}
Official newspaper {{{newspaper}}}
Youth wing {{{youth_wing}}}
Membership ({{{membership_year}}}) {{{membership}}}
Official ideology/
political position
{{{ideology}}}
National affiliation {{{national}}}
International affiliation {{{international}}}
European Parliament Group {{{europarl}}}
Official color(s) {{{colors}}}
Website {{{website}}}
{{{footnotes}}}
Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

Syntax[మార్చు]

{{Infobox Political party
| party_name  = 
| party_logo  = 
| colorcode   = #FFFFFF 
| leader    = 
| chairman   = 
| spokesperson = 
| foundation  = 
| ideology   = 
| headquarters = 
| international = 
| website    = 
}}
{{Infobox_Political_party
| name_english  =
| name_native  =
| logo      =
| leader     =
| president   =
| chairperson  =
| spokesperson  =
| leader1_name  =
| leader2_name  =
| leader3_name  =
| foundation   =
| dissolution  =
| headquarters  =
| newspaper   =
| youth_wing
| membership_year=
| membership   =
| ideology    =
| national    =
| international =
| europarl    =
| colors     =
| website    =
| footnotes   =
}}