మూస:Infobox Political Party

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

మూస:Npov

{{{name_english}}}
{{{name_native}}}
{{{logo}}}
నాయకుడు {{{leader}}}
అధ్యక్షుడు {{{president}}}
Chairperson {{{chairperson}}}
Spokesperson {{{spokesperson}}}
{{{leader1_title}}} {{{leader1_name}}}
{{{leader2_title}}} {{{leader2_name}}}
{{{leader3_title}}} {{{leader3_name}}}
స్థాపన {{{foundation}}}
Dissolved {{{dissolution}}}
ప్రధాన కార్యాలయం {{{headquarters}}}
Official newspaper {{{newspaper}}}
యువజన విభాగం {{{youth_wing}}}
Membership ({{{membership_year}}}) {{{membership}}}
Official ideology/
political position
{{{ideology}}}
National affiliation {{{national}}}
International affiliation {{{international}}}
European Parliament Group {{{europarl}}}
Official color(s) {{{colors}}}
Website {{{website}}}
{{{footnotes}}}