మూస:Infobox geographical indication/doc

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఉపయోగించుట

[మార్చు]
{| class="infobox vcard" style="width: 22em; border: 4px double #d69d36; padding:0.3em; padding-bottom:0em;" cellspacing=0
| style="background:#002466; vertical-align:middle; padding:0.4em;" width=30px | [[File:PGI-Logo.svg.png|70px|border]]
! style="text-align:center; background:#002466; width:100%; vertical-align:middle; color:#FFF;" | <span style="font-size:1em;">ఈ వ్యాసం<br /></span><span class="vcard"><span class="fn">[[భౌగోళిక గుర్తింపు|<span style="color:#FFF;"><big>భౌగోళిక గుర్తింపు (GI)</big></span>]] <br />జాబితాలో భాగం<br></span></span>
|-
| colspan=2 class="hlist" style="text-align: center; padding: 0.5em 0em;"|

* [[మేధో సంపత్తి చట్టం]] 
* [[మేధో హక్కులు]]
* [[భౌగోళిక గుర్తింపు]]
----
{{Infobox geographical indication
| name  = <!--Write name -->
| color = Blue 
| logo = [[File:PGI-Logo.svg.png|thumb|'''Protected geographical indication''' logo]]
| image = <!--Write image name without File: or Image:-->
| image_size = 
| alt  = 
| caption = 
| alternative names =
| description = <!-- Describe in brief -->
| type = <!-- Handicraft, foodstuff etc. -->
| area = <!--Area, state -->
| country = <!-- Country -->
| registered = <!-- Registration year -->
| material =
| official website = <!-- {{URL|wwww.example.org}} -->
}}
----
[[File:PGI-Logo.svg.png|40px|link=భౌగోళిక గుర్తింపు|భౌగోళిక గుర్తింపు]]<b>
[[File:TSG-Logo.png|40px|link=భౌగోళిక గుర్తింపు|భౌగోళిక గుర్తింపు]]<b>

|}

ఉదాహరణ

[మార్చు]
ఈ వ్యాసం
భౌగోళిక గుర్తింపు (GI)
జాబితాలో భాగం

Tirupati Laddu
Tirupati Laddu
Tirupati Laddu
ప్రత్యామ్నాయ పేర్లుSriVari Laddu
వివరణLaddu sweet offered as Naivedhyam to Lord Sri Venkateswara, at Tirumala Venkateswara Temple of Tirupati
రకంFoodstuff
ప్రాంతంTirupati, Andhra Pradesh
దేశంIndia
నమోదైంది2009

భౌగోళిక గుర్తింపు భౌగోళిక గుర్తింపు

{| class="infobox vcard" style="width: 22em; border: 4px double #d69d36; padding:0.3em; padding-bottom:0em;" cellspacing=0
| style="background:#002466; vertical-align:middle; padding:0.4em;" width=30px | [[File:PGI-Logo.svg.png|70px|border]]
! style="text-align:center; background:#002466; width:100%; vertical-align:middle; color:#FFF;" | <span style="font-size:1em;">ఈ వ్యాసం<br /></span><span class="vcard"><span class="fn">[[భౌగోళిక గుర్తింపు|<span style="color:#FFF;"><big><big>భౌగోళిక గుర్తింపు (GI)</big></big></span>]] <br />జాబితాలో భాగం<br></span></span>
|-
| colspan=2 class="hlist" style="text-align: center; padding: 0.5em 0em;"|

* [[మేధో సంపత్తి చట్టం]] 
* [[మేధో హక్కులు]]
* [[భౌగోళిక గుర్తింపు]]
----
{{Infobox geographical indication
| name  = Tirupati Laddu
| image = A Tirupathi laddu.jpg
| image_size = 200px
| alt  = Tirupati Laddu
| caption = Tirupati Laddu
| alternative names = SriVari Laddu
| description = [[Laddu]] sweet offered as [[Naivedhya]]m to Lord [[Venkateswara|Sri Venkateswara]], at [[Tirumala Venkateswara Temple]] of [[Tirupati]]
| type = Foodstuff
| area = Tirupati, Andhra Pradesh
| country = India
| registered = 2009
| material = 
| official website = 
}}
----
[[File:PGI-Logo.svg.png|40px|link=భౌగోళిక గుర్తింపు|భౌగోళిక గుర్తింపు]]<b>
[[File:TSG-Logo.png|40px|link=భౌగోళిక గుర్తింపు|భౌగోళిక గుర్తింపు]]<b>

|}