మూస:Infobox prepared food

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

విషయ సూచిక

Usage[మార్చు]

{{{name}}}
{{{image}}}
{{{caption}}}
మూలము
ఇతర పేర్లు{{{alternate name}}}
మూలస్థానం{{{country}}}
ప్రదేశం లేదా రాష్ట్రం{{{region}}}
తయారీదారులు{{{creator}}}
వంటకం వివరాలు
వడ్డించే విధానం{{{course}}}
వడ్డించే ఉష్ణోగ్రత{{{served}}}
ప్రధానపదార్థాలు {{{main ingredient}}}
వైవిధ్యాలు{{{variations}}}
ఒక సెర్వింగ్ కు సుమారు కాలరీలు{{{calories}}}
ఇతర సమాచారం{{{other}}}
{{Infobox prepared food
| name       = 
| image      = 
| caption     = 
| alternate_name  = 
| country     = 
| region      = 
| creator     = 
| course      = 
| served      = 
| main_ingredient = 
| variations    = 
| calories     = 
| other      = 
}}

Parameters[మార్చు]

Copy and paste the infobox above into the desired article and fill in the values after the equals (=) sign. All of the fields are optional. For questions or examples please see the discussion page.

 • name - This comes to the top of the box. If omitted, will be inferred from the page title.
 • image - If there's not an image available, leave the field empty.
 • caption - Leave empty for no image caption.
 • alternate name - Alternate name for the dish.
 • country - Country of origin of the dish.
 • region - Region or state the dish was developed
 • creator - Creator(s) of the dish
 • course - Appetizer, Dessert, Drink, Main course, Salad, or Side dish
 • served - Serving temperature for the dish.
 • main_ingredient - Main ingredient(s) for the dish.
 • variations - Variations for making the dish.
 • calories - Calories per serving
 • other - Other information

Microformats[మార్చు]

Adr[మార్చు]

The HTML mark up produced by this template includes an ADR microformat, which makes postal addresses (or their component parts, such as regions, postal codes or country-names) parsable by computers, either acting automatically to catalogue articles across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to an address book. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

ADR uses HTML classes including:

 • adr
 • country-name
 • extended-address
 • locality
 • postal-code
 • region
 • street-address

Please do not rename or remove these classes.

Recipe[మార్చు]

The HTML mark up produced by this template includes an hRecipe microformat, which makes food recipes and individual foods parsable by computers, either acting automatically to catalogue articles across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

hRecipe uses HTML classes including:

 • fn
 • ingredient
 • instructions
 • [more, tba]

Please do not rename or remove these classes.