మూస:Infobox year in spaceflight

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
Infobox year in spaceflight
Orbital launches
First{{{first}}}
Last{{{last}}}
Total{{{total}}}
Successes{{{success}}}
Failures{{{failed}}}
Partial failures{{{partial}}}
Catalogued{{{catalogued}}}
National firsts
Spaceflight{{{firstflight}}}
Satellite{{{firstsat}}}
Orbital launch{{{firstlaunch}}}
Space traveller{{{firsttrav}}}
Rockets
Maiden flights{{{maidens}}}
Retirements{{{retired}}}
Manned flights
Orbital{{{orbital}}}
Suborbital{{{suborbital}}}
Total travellers{{{totalcrew}}}
EVAs{{{EVAs}}}