మూస:Interlanguage link

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

ఏదైనా పేజీ ఈ వికీలో లేనంతవరకు (అంటే అది "ఎర్ర లింకు" గా ఉంటే), ఈ మూస "తాత్కాలికంగా" వేరే భాషలో (ఉదాహరణకు, ఇంగ్లీషులో) ఉన్న సంబంధిత పేజీని చూపిస్తుంది. ఎర్ర లింకును చూపిస్తూనే ఇతర భాషకు చెందిన లింకును దాని పక్కనే భాష కోడ్ రూపంలో చూపిస్తుంది. ఈ కోడుపై మౌసును ఉంచినపుడు తెలుగేతర వికీలోని పేజీ పేరును చూపిస్తుంది. తెలుగులో ఆ పేజీని సృష్టించగానే ఆ తెలుగేతర లింకును మరి చూపించదు.

Usage[మార్చు]

There are several ways of using this template. It can produce links to one or more specific languages, Magnus Manske's Reasonator, or to the Wikidata table of languages.

The shortcut {{ill}} may be used.

A full list of language codes can be found at List of Wikipedias#Detailed list.

Note that ఫిబ్రవరి 2016 నాటికి if there is a redirect for the term in English Wikipedia, both the redirected (blue) link and interlanguage link(s) are displayed. This is why "casa" appears as a bluelink in the example below.

Link to one foreign language[మార్చు]

To link to a foreign language article with the same title as the English Wikipedia, the parameters are:

{{ill|Article title|language code}}

To link to a foreign language article with a different title, the parameters are:

{{ill|English article title|language code|Title in foreign language}}

Link to multiple languages[మార్చు]

To link to multiple languages with the same title as the English language page, the titles of the page are not necessary; the parameters are:

{{ill|English article title|language 1 code||language 2 code||...}}

  • {{ill|casa|es||it||ro||de|haus}} gives casa (es; it; ro; de)

To link to multiple language articles, the parameters are:

{{ill|English article title|language 1 code|Title in language 1|language 2 code|Title in language 2|...}}

  • {{ill|Olena Chaplynska|uk|Олена Чаплинська|ru|Чаплинская, Гелена|ja|モトローナ・チャプリーンシカ}} gives Olena Chaplynska (uk; ru; ja)

Link to Reasonator and Wikidata[మార్చు]

To link to the Wikidata table of languages in which the article is available, the parameters are:

{{ill|Article title in English Wikipedia|WD=Wikidata item code}}

All links to other Wikipedias are ignored if |WD= is present.

To link to Reasonator, add any value for the parameter |reasonator=. If a Wikidata item is linked, then the Reasonator link goes to the page for that item; if not, then a search is performed on Reasonator for that item.

Input Output
{{ill|Jokery|WD=Q131138|reasonator=1}} Jokery (Wikidata; Reasonator)
{{ill|Jokery|reasonator=1}} Jokery (Reasonator search)

Modifying the display[మార్చు]

Displaying different text[మార్చు]

To create a piped link (text displayed that is different from the title of the page to which the text links), use the |lt= parameter (which stands for "link text"). This is useful if disambiguation is necessary, for example to hide the (botanist) in Charles Darwin (botanist):

  • {{ill|Charles Darwin (botanist)|lt=Charley Darwin|fr|Charles Darwin|de|Charles Darwin|es|Charles Darwin}} gives Charley Darwin (fr; de; es)

Note: Do not use {{!}} to create piped links: {{ill|Maze (band){{!}}Mazy|...}} is not equivalent to {{ill|Maze (band)|lt=Mazy|...}}. The former will not cause the foreign language links to disappear when the English article exists.

Forcing links[మార్చు]

To display the interlanguage links even if the English Wikipedia article exists, add any of the values 1, y, yes or force for the parameter |display=.

Input Output
{{ill|Joke|fr|Blague|hu|Vicc|de|Witz}} Joke (fr; hu; de)
{{ill|Joke|fr|Blague|hu|Vicc|de|Witz|display=1}} Joke (fr; hu; de)

Remove bold formatting from links[మార్చు]

Usually the display of the Interlanguage or Wikidata or the Reasonator (the "appended link") are in normal font, but if the appended link is for example in a title line of table, then along with the rest of the line the appended link will be bold. In such circumstances the appended link can be set to display unbolded by adding any value for the parameter |nobold=.

Input Output
'''{{ill|Charles Darwin (botanist)|fr|Charles Darwin|de|Charles Darwin}}''' Charles Darwin (botanist) (fr; de)
'''{{ill|nobold=1|Charles Darwin (botanist)|fr|Charles Darwin|de|Charles Darwin}}''' Charles Darwin (botanist) (fr; de)

Vertical alignment[మార్చు]

The vertical alignment of the interlanguage/Wikidata/Reasonator links can be altered by adding:

  • vertical-align=sup to place the links in superscript
  • vertical-align=sub to place the links in subscript
Input Output
{{ill|vertical-align=sup|Charles Darwin (botanist)|fr|Charles Darwin|de|Charles Darwin}} Charles Darwin (botanist)[fr; de]
{{ill|vertical-align=sub|Charles Darwin (botanist)|fr|Charles Darwin|de|Charles Darwin}} Charles Darwin (botanist) (fr; de)

Examples[మార్చు]

  • {{ill|TC Matic|af|TC Matic|nl|TC Matic|fr|TC Matic|es|TC Matic}} gives TC Matic (af; nl; fr; es), because TC Matic exists here
  • {{ill|TC Matic (band)|af|TC Matic|nl|TC Matic|fr|TC Matic|es|TC Matic}} gives TC Matic (band) (af; nl; fr; es), because TC Matic (band) does not exist here
  • {{ill|TC Matic (band)|af||nl||fr||es|}} gives TC Matic (band) (af; nl; fr; es) – although shown in blue the interwiki links won't work because they default to the title "TC Matic (band)" which is wrong
  • {{ill|TC Matic (band)|lt=TC Matic|af|TC Matic|nl|TC Matic|fr|TC Matic|es|TC Matic}} gives TC Matic (af; nl; fr; es) – the text "TC Matic" now redlinks to "TC Matic (band)"
  • {{ill|TC Matic|lt=TC Matic (band)|af|TC Matic|nl|TC Matic|fr|TC Matic|es|TC Matic}} gives TC Matic (band) (af; nl; fr; es) – the text "TC Matic (band)" now links to "TC Matic" which exists

TemplateData[మార్చు]

This is the TemplateData documentation for this template used by VisualEditor and other tools; see the monthly parameter usage report for this template.

TemplateData for Interlanguage link

Syntax error in JSON.

Redirects[మార్చు]

After a merge discussion, five other templates were merged into this template, and thus this template contains all of their features.

మూస:Interlanguage link template list