మూస:Location map/decdeg

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

Usage[మార్చు]

{{Location map/decdeg|dec= |deg= |min= |sec= |hem= }}

Examples[మార్చు]

Degrees, minutes, seconds, hemisphere
 • {{Location map/decdeg|dec=|deg=56|min=03|sec=00|hem=N}} → 56.05
 • {{Location map/decdeg|dec=|deg=56|min=03|sec=00|hem=S}} → -56.05
 • {{Location map/decdeg|dec=|deg=56|min=03|sec=00|hem=E}} → 56.05
 • {{Location map/decdeg|dec=|deg=56|min=03|sec=00|hem=W}} → -56.05
Decimal degrees assigned to dec
 • {{Location map/decdeg|dec=56.050|deg=|min=|sec=|hem=}} → 56.050
 • {{Location map/decdeg|dec=-56.050|deg=|min=|sec=|hem=}} → -56.050
Decimal degrees assigned to deg
 • {{Location map/decdeg|dec=|deg=56.050|min=|sec=|hem=}} → 56.05
 • {{Location map/decdeg|dec=|deg=-56.050|min=|sec=|hem=}} → -56.05
All fields defined
 • {{Location map/decdeg|dec=56.050|deg=56|min=03|sec=00|hem=N}} → 56.05
 • {{Location map/decdeg|dec=-56.050|deg=56|min=03|sec=00|hem=S}} → -56.05
 • {{Location map/decdeg|dec=56.050|deg=56|min=03|sec=00|hem=E}} → 56.05
 • {{Location map/decdeg|dec=-56.050|deg=56|min=03|sec=00|hem=W}} → -56.05
Parameter dec ignored when deg/min/sec/hem are defined
 • {{Location map/decdeg|dec=11.070|deg=56|min=03|sec=00|hem=N}} → 56.05
 • {{Location map/decdeg|dec=-11.070|deg=56|min=03|sec=00|hem=S}} → -56.05
 • {{Location map/decdeg|dec=11.070|deg=56|min=03|sec=00|hem=E}} → 56.05
 • {{Location map/decdeg|dec=-11.070|deg=56|min=03|sec=00|hem=W}} → -56.05
Parameter dec ignored when deg is defined
 • {{Location map/decdeg|dec=11.070|deg=56.050|min=|sec=|hem=}} → 56.05
 • {{Location map/decdeg|dec=-11.070|deg=-56.050|min=|sec=|hem=}} → -56.05

See also[మార్చు]