మూస:Non-free use rationale 2

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
Media data and Non-free use rationale
వివరణ
కర్త లేదా
కాపీహక్కు స్వంతదారు
మూలం (WP:NFCC#4) మూలాన్ని చూపలేదు. ఈ దస్త్రపు వివరణను దిద్దుబాటు కోసం తెరిచి మూలాన్ని చేర్చండి. (get help with syntax)
ఈ వ్యాసంలో వాడేందుకు (WP:NFCC#7) వ్యాసాన్ని ఇవ్వలేదు. ఈ దస్త్రపు వివరణను దిద్దుబాటు కోసం తెరిచి ఏ వ్యాసంలో వాడతారో దాని పేరు ఇవ్వండి. (get help with syntax)
వ్యాసంలో వాడడంలో కలిగే ప్రయోజనం (WP:NFCC#8)
దీని స్థానంలో స్వేచ్ఛా మీడియాను
ఎందుకు వాడలేమంటే
(WP:NFCC#1)
కనీస స్థాయి వినియోగం (WP:NFCC#3)
వ్యాపార అవకాశాల పట్ల
గౌరవం
(WP:NFCC#2)
సముచిత వినియోగంFair use of copyrighted material in the context of [[{{{Article}}}]]//te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%AE%E0%B1%82%E0%B0%B8:Non-free_use_rationale_2