మూస:Non-free use rationale logo

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
Non-free media information and use rationale – స్వేచ్ఛగా లభించని లోగో – WARNING: {{{Article}}} does not appear to exist!
Check capitalization. Enter only the exact title of a single article with no [[link brackets]] or other formatting. It is also possible the indicated article was deleted.
Description

ఇదొక లోగో. {{{Article}}} లో వాడాం.

Source

ఈ లోగో ను {{{Article}}} నుండి తెచ్చుకోవచ్చు.

Article

[[{{{Article}}}]]

Portion used

చూపదలచిన అర్థాన్ని సరిగ్గా చూపించేందుకూ, ఆ బొమ్మ ఆకారాన్ని చెడగొట్టకుండా ఉండేందుకూ, తప్పుగా చూపకుండా ఉండేందుకూ గాను ఈ లోగో ను సంపూర్ణంగా చూపిస్తున్నాం.

Low resolution?

ఈ లోగో పరిమాణం, రిజల్యూషను సంబంధిత కంపెనీ లేదా సంస్థ ఆశించిన నాణ్యత స్థాయికి తగ్గకుండాను, అనవసరంగా ఎక్కువ రిజల్యూషనులో కాకుండానూ ఉంది.

Purpose of use

Choose "Use=" Infobox / Org / Brand / Product / Public facility / Other

Replaceable?

ఇది ఉచితంగా లభించని లోగో కాబట్టి స్వేచ్ఛగా లభించే రూపాన్ని చూపించే అవకాశం దాదాపు లేదు. దీన్నుండి తయారు కాని మరేదైనా చిత్రం దీన్ని సరిగ్గా చూపించకపోవచ్చు. తప్పుగా చూపించవచ్చు. అసలు గుర్తింపు, వ్యాఖ్యానమే తప్పుగా జరగవచ్చు.

Other information

వ్యాసంలో ఈ లోగో వాడుక, వికీపీడియా స్వేచ్ఛేతర కంటెంటు విధానం, లోగో మార్గదర్శకాలు, అమెరికా కాపీహక్కుల చట్టానికి లోబడిన సముచిత వినియోగ విధానాలకు అనుగుణంగా ఉంటుంది.

Fair useFair use of copyrighted material in the context of [[{{{Article}}}]]//te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%AE%E0%B1%82%E0%B0%B8:Non-free_use_rationale_logo