మూస:Non-free use rationale poster

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
Non-free media information and use rationale – స్వేచ్ఛగా లభించని పోస్టరు – – WARNING: {{{Article}}} does not appear to exist!
Check capitalization. Enter only the exact title of a single article with no [[link brackets]] or other formatting. It is also possible the indicated article was deleted.
Description

ఇది {{{Article}}} కు చెందిన పోస్టరు.
దీని కాపీహక్కులు the distributor of the item promoted, the publisher of the item promoted లేదా the graphic artist కు చెంది ఉండవచ్చు.

Source

ఈ పోస్టరు ఆర్టును డిస్ట్రిబ్యూటరు నుండి పొందవచ్చు.

Article

[[{{{Article}}}]]

Portion used

పోస్టరు మొత్తాన్నీ: ఈ బొమ్మ ఒక పోస్టరుకో, ఉత్పత్తి/సేవ ప్యాకింగుకో చెందినది కాబట్టి, సదరు పోస్టరు/ఉత్పత్తి/సేవను సరిగ్గా చూపించేందుకు, తప్పుగా, అవకతవకగా చూపింకుండా ఉండేందుకు గానూ బొమ్మను సంపూర్ణంగా చూపాల్సిన అవసరం ఉంది.

Low resolution?

దీని రిజల్యూషన్ను, గుర్తించడానికి, వ్యాఖ్యానానికి సంరిపడినంతగా ఉంచాం. ఒరిజినల్ రిజల్యూషను కంటే తక్కువగా ఉంటుంది. దీన్నుండి చేసిన కాపీలు మరింత తక్కువ నాణ్యతతో ఉండి, నకిలీలను తయారుచేసేందుకూ, దొంగ పనులకు వాడేందుకూ, ఒరిజినల్ బొమ్మకు పోటీగా వాడేందుకూ అనువుగా ఉండదు.

Purpose of use

వీటి నుండి ఎంచుకోవాలి: Infobox / Header / Section / Other

Replaceable?

ఓ పోస్టరు కృతిగా ఈ బొమ్మ స్థానంలో, స్వేచ్ఛా కంటెంటును చేర్చలేం; ఇదే కృతిని చూపించే వేరే బొమ్మ ఏదైనా కూడా కాపీహక్కులకు లోబడే ఉంటుంది. ఒరిజినల్‌ను ప్రతిబింబించని ఏ కూర్పైనా గుర్తించడానికి గానీ, వ్యాఖ్యానానికి గానీ చాలదు.

Other information

వ్యాసంలో పోస్టరు ఆర్టును వాడుక, పైన తెలిపిన వికీపీడియా స్వేచ్ఛగా లభ్యం కాని కంటెంటు విధానానికి, అమెరికా వారి కాపీహక్కుల చట్టానికీ అనుగుణంగా ఉంది.

Fair useFair use of copyrighted material in the context of [[{{{Article}}}]]//te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%AE%E0%B1%82%E0%B0%B8:Non-free_use_rationale_poster