మూస:Pressure Units

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
పీడనం ప్రమాణాలు
పాస్కల్ బార్ సాంకేతిక అట్మాస్పియర్ సాదారణ అట్మాస్పియర్ టార్ పౌండ్స్ పెర్ స్క్వేర్ ఇంచ్
(Pa) (bar) (at) (atm) (Torr) (lbf/in2)
1 Pa ≡ 1 N/m2 10−5 1.0197×10−5 9.8692×10−6 7.5006×10−3 1.450377×10−4
1 bar 105 ≡ 100 kPa

≡ 106 dyn/cm2

1.0197 0.98692 750.06 14.50377
1 at 9.80665×104 0.980665 ≡ 1 kgf/cm2 0.9678411 735.5592 14.22334
1 atm 1.01325×105 1.01325 1.0332 1 760 14.69595
1 Torr 133.3224 1.333224×10−3 1.359551×10−3 ≡ 1/760 ≈ 1.315789×10−3 ≡ 1 Torr

≈ 1 mmHg

1.933678×10−2
1 lbf/in2 6.8948×103 6.8948×10−2 7.03069×10−2 6.8046×10−2 51.71493 ≡ 1 lbf /in2
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=మూస:Pressure_Units&oldid=3479262" నుండి వెలికితీశారు