మూస:Reduced pull quote/doc

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to searchThis template is meant for pull quotes, the visually distinctive repetition of text that is already present on the same page. In most cases, this is not appropriate for use in encyclopedia articles. The Manual of Style guidelines for block quotations recommend formatting block quotations using the {{Quote}} template or the HTML <blockquote> element, for which that template provides a wrapper.

  • Pull quotes work best when used with short sentences, and at the start or end of a section, as a hint of or to help emphasize the section's content.
  • For typical pull quotes, especially those longer than the rest of the paragraph in which they are quoted, {{Pull quote}} provides a borderless quote with decorative quotation marks, and {{Quote frame}} provided a bordered quote. Both span the article width.
  • For very short pull quotes, {{Reduced pull quote}} (with decorative quotation marks) or {{Quote box}} (framed) can be used to set the quote off to either the right or left as in a magazine sidebar. This can be effective on essay pages and WikiProject homepages.

For a visually distinctive block quotation, use the {{Quotation}} template. Generally, do not mix-and-match styles in an article.

Usage[మార్చు]

For actual pull quotes, this template, a variant of the {{Pull quote}}, results in a floating quote with the article text wrapping around it, like an image. It is intended for relatively short pull quotes of 50 or 100 words.

Align quote box to the right:

{{Reduced pull quote|1=right |2=text of quotation
|3=person quoted
|4=cited source

}}

Align quote box to the left:

{{Reduced pull quote|1=left |2=text of quotation
|3=person quoted
|4=cited source

}}

It is always safest to explicitly number the parameters (the quoted text), since the presence of any = character in it will break the template if this parameter is not named/numbered.

Compact form[మార్చు]

If you do not want to use numbered parameters, you must use compact form, without whitespace between parameters; MediaWiki parses the entire contents of unnamed parameters extremely literally, including whitespace.

Align quote box to the right (compact version):

{{Reduced pull quote|right|text of quotation

|person quoted |cited source }}

Align quote box to the left (compact version):

{{Reduced pull quote|left|text of quotation

|person quoted |cited source }}

If any parameter is numbered, all of them must also be numbered.

Parameters[మార్చు]

  1. Alignment (left or right).
  2. Text of quotation – remember to use an explicit |2= if material contains a = character
  3. Person (or other entity) being quoted – a standard <ref>...</ref> citation can go in this parameter, if a work is not being cited in the 4th parameter
  4. Citation (book, article, speech, etc.) – standard <ref>...</ref> citations normally go in this parameter.

If any parameter is explicitly numbered, they must all be numbered. If none are numbered, do not use any whitespace between them.

Formatting[మార్చు]

Quotation marks are supplied by the template and should not be included in the quote text. Soft hyphens (&shy;) can be used to influence line breaks within the quote text.

Limitations[మార్చు]

  1. This template does not always "play nice" and wrap properly when it is on the left, especially when what immediately follows it is a heading or a list.
  2. If the quoted content is extremely short, this template looks terrible. The content needs to be at least reach to the other side of the template. If the content is shorter than that, use {{Pull quote}} with its |float= option.
  3. As noted above, if any parameter is explicitly numbered, they must all be numbered. If none are numbered, do not use any whitespace between them.

Example[మార్చు]

Align right →[మార్చు]

Code[మార్చు]

{{Reduced pull quote |1=right
|2=This is an example pull-quote with the first option set to ''right''.
|3=[[Anonymity|Anonymous]] |4=''Reduced pull quote template page''
}}
{{str left|{{Lorem ipsum}}|335}}

Result[మార్చు]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.


Align left ←[మార్చు]

Code[మార్చు]

{{Reduced pull quote |1=left
|2=This is another, slightly longer example pull-quote with the first option set to ''left''.
|3=[[Anonymity|Anonymous]] |4=''Reduced pull quote template page''
}}
{{Lorem ipsum}}

{{Reduced pull quote |1=left |2=This is another, slightly longer ex&shy;ample pull&shy;quote with the first option set to ''left'' and two soft hyphens included in the quote text. |3=[[Anonymity|Anonymous]] |4=''Reduced pull quote template page'' }} {{Lorem ipsum}}

Result[మార్చు]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.