మూస:Table chess pieces

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
చదరంగంలో సైన్యం
రాజు (King)
మంత్రి(Queen)
ఏనుగు(Rook)
శకటం(Bishop)
గుఱ్ఱం(Knight)
బంటు (Pawn)