మూస:Table chess pieces

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
చదరంగంలో సైన్యం
Chess kdt45.svg రాజు (King) Chess klt45.svg
Chess qdt45.svg మంత్రి(Queen) Chess qlt45.svg
Chess rdt45.svg ఏనుగు(Rook) Chess rlt45.svg
Chess bdt45.svg శకటం(Bishop) Chess blt45.svg
Chess ndt45.svg గుఱ్ఱం(Knight) Chess nlt45.svg
Chess pdt45.svg బంటు (Pawn) Chess plt45.svg