మూస:Wikidata property link/doc

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

మూస:Wikidata property link displays a link to Wikidata property.

Usage examples[మార్చు]

Standard usage
{{Wikidata property link|123}}ప్రచురణకర్త (P123)
{{Wikidata property link|P123}}ప్రచురణకర్త (P123)
Leading/trailing whitespace
{{Wikidata property link | 123 }}ప్రచురణకర్త (P123)
{{Wikidata property link | P123 }}ప్రచురణకర్త (P123)
Lower case
{{Wikidata property link|p123}}ప్రచురణకర్త (P123)
{{Wikidata property link | p123 }}ప్రచురణకర్త (P123)
id = n(one)
{{Wikidata property link|123|id=n}}ప్రచురణకర్త
{{Wikidata property link|P123|id=none}}ప్రచురణకర్త
id = o(nly)
{{Wikidata property link|123|id=o}}P123
{{Wikidata property link|P123|id=only}}P123
id = f(irst)
{{Wikidata property link|123|id=f}}P123: ప్రచురణకర్త
{{Wikidata property link|P123|id=first}}P123: ప్రచురణకర్త
Template shortcuts
{{prop|123}}ప్రచురణకర్త (P123)
{{property|P123}}ప్రచురణకర్త (P123)
{{wpl|123}}ప్రచురణకర్త (P123)
{{WPL|P123}}ప్రచురణకర్త (P123)

Supporting template and module[మార్చు]

See also[మార్చు]