మూస:Wikivar

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
variable generates
common namespaces [-2 ... 15] used at all MediaWiki projects
{{ns:-2}} {{ns:Media}}   మీడియా
{{ns:-1}} {{ns:Special}}   ప్రత్యేక
{{ns:0}}   {{MediaWiki:Blanknamespace}} = (మొదటి)
{{ns:1}} {{ns:Talk}}   చర్చ
{{ns:2}} {{ns:User}}   వాడుకరి
{{ns:3}} {{ns:User_talk}}   వాడుకరి చర్చ
{{ns:4}} {{ns:Project}}   వికీపీడియా
{{ns:5}} {{ns:Project_talk}}   వికీపీడియా చర్చ
{{ns:6}} {{ns:Image}}   దస్త్రం
{{ns:7}} {{ns:Image_talk}}   దస్త్రంపై చర్చ
{{ns:8}} {{ns:MediaWiki}}   మీడియావికీ
{{ns:9}} {{ns:MediaWiki_talk}}   మీడియావికీ చర్చ
{{ns:10}} {{ns:Template}}   మూస
{{ns:11}} {{ns:Template_talk}}   మూస చర్చ
{{ns:12}} {{ns:Help}}   సహాయం
{{ns:13}} {{ns:Help_talk}}   సహాయం చర్చ
{{ns:14}} {{ns:Category}}   వర్గం
{{ns:15}} {{ns:Category_talk}}   వర్గం చర్చ
custom namespaces [100 ff.] depending on the project
{{ns:100}}   వేదిక
{{ns:101}}   వేదిక చర్చ
{{ns:102}}  
{{ns:103}}  
{{ns:104}}  
{{ns:105}}  
{{ns:106}}  
{{ns:107}}  
{{ns:108}}  
{{ns:109}}  
{{ns:110}}  
{{ns:111}}  
{{ns:112}}  
{{ns:113}}  
{{ns:114}}  
{{ns:115}}  
{{ns:116}}  
{{ns:117}}  
{{ns:118}}  
{{ns:119}}  
{{ns:120}}  
{{ns:121}}  
{{ns:122}}  
{{ns:123}}  
{{ns:124}}  
{{ns:125}}  
{{ns:126}}  
{{ns:127}}  
{{ns:128}}  
{{ns:129}}  
{{ns:130}}  
{{ns:131}}  
variable generates
{{CURRENTDAY}}   16
{{CURRENTDAY2}}   16
{{CURRENTDAYNAME}}   ఆదివారం
{{CURRENTDOW}}   0
{{CURRENTMONTH}}   06
{{CURRENTMONTHABBREV}}   జూన్
{{CURRENTMONTHNAME}}   జూన్
{{CURRENTMONTHNAMEGEN}}   జూన్
{{CURRENTTIME}}   22:08
{{CURRENTWEEK}}   24
{{CURRENTYEAR}}   2024
{{FULLPAGENAME}}   మూస:Wikivar
{{FULLPAGENAMEE}}   %E0%B0%AE%E0%B1%82%E0%B0%B8:Wikivar 1
{{NAMESPACE}}   మూస
{{NAMESPACEE}}   %E0%B0%AE%E0%B1%82%E0%B0%B8 1
{{NUMBEROFARTICLES}}   96,223
{{NUMBEROFFILES}}   14,647
{{PAGENAME}}   Wikivar
{{PAGENAMEE}}   Wikivar 1
{{SUBPAGENAME}}   Wikivar
{{SUBPAGENAMEE}}   Wikivar 1
{{REVISIONID}}   -
{{SCRIPTPATH}}   /w 1
{{SERVER}}   //te.wikipedia.org
{{SERVERNAME}}   te.wikipedia.org
{{SITENAME}}   వికీపీడియా
1 this documentation displays this value LTR (left to right)


"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=మూస:Wikivar&oldid=897053" నుండి వెలికితీశారు