మూస:Year by category

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
Usage
{{cat year nav
| m = 
| c = 
| d = 
| y = 
| cat = 
| sortkey = (this works on the year category or the optional subcategory entered in subcat)
| in = (optional)
| parent = (for example Elections by year)
| subcat = (optional, if omitted cat will be put into the year category)
}}
[[:Category:-1 {{{cat}}} |←]] [[:Category:0 {{{cat}}}|0]] [[:Category:1 {{{cat}}}|1]] [[:Category:2 {{{cat}}}|2]] [[:Category:3 {{{cat}}}|3]] [[:Category:4 {{{cat}}}|4]] [[:Category:5 {{{cat}}}|5]] [[:Category:6 {{{cat}}}|6]] [[:Category:7 {{{cat}}}|7]] [[:Category:8 {{{cat}}}|8]] [[:Category:9 {{{cat}}}|9]] [[:Category:10 {{{cat}}}|→]]

[[Category:{{{y}}}|{{{cat}}}]] [[Category:{{{parent}}}]]