మూస చర్చ:కుల్చారం మండలంలోని గ్రామాలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

సంగయిపెట అనె గ్రామము సంగమ్మ పెరుతొ వచ్చింది. పుర్వం ఒక పెదా పులి గ్రామములొకి వఛి రొజు ఒకరిని ఛంపి థిని వెలెది. ఆ రొజు గ్రామములొ ఎవరు లెరు ఒకా

మూస:కుల్చారం మండలంలోని గ్రామాలు గురించి చర్చ మొదలు పెట్టండి

చర్చను మొదలుపెట్టండి