మృదులాస్థి

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
Histological image of hyaline cartilage stained with haematoxylin & eosin, under polarized light

మృదులాస్థి (Cartilage) కణజాలము మధ్యస్త్వచం నుంచి ఏర్పడుతుంది. ఇది పాక్షికంగా ద్రుఢత్వాన్ని, కొద్దిగా వంగే లేదా సాగే తత్వాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఈ ఆధార కణజాలం బరువును భరిస్తుంది. మృదులాస్థి యొక్క ఈ లక్షణాలు మాత్రిక నిర్మాణంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. జంతువు పరిగెత్తుతున్నప్పుడు, ఎగురుతున్నప్పుడు దాని మీద ఏర్పడే ఒత్తిడి శక్తిని తట్టుకోగలుగుతుంది. ఎముక అస్థిపంజరంగా ఉన్న సకశేరుక ప్రౌఢజీవుల పిండదశలో మృదులాస్థే అంతరస్థి పంజరంగా ఏర్పడుతుంది.

మృదులాస్థిలో రకాలు[మార్చు]

వ్యాధులు[మార్చు]