మెట్టు (అయోమయ నివృత్తి)

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

మెట్టు ఒక ఎత్తైన ప్రదేశానికి చేరడానికి లేదా లోతైన ప్రదేశానికి దిగడానికి ఉపయోగించే నిర్మాణాలు.


మెట్టు పేరుతో కొన్ని గ్రామాలు.