మెడికల్ వెంటిలేటర్

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
బర్డ్ విఐపి పసిపిల్లల వెంటిలేటర్
A machine with hoses and gauges on a wheeled cart
20 వ శతాబ్దం మధ్యకాలం నుండి ఈస్ట్-రాడ్క్లిఫ్ రేస్పిరేటర్ మోడల్

మెడికల్ వెంటిలేటర్ లేదా వెంటిలేటర్ అనగా శ్వాస, లేదా కావలసినంత శ్వాస తీసుకోలేకపోతున్న రోగికి శ్వాస నందించుటకు శ్వాసక్రియ గాలిని ఊపిరితిత్తుల లోనికి, బయటికి కదిలించేలా రూపొందించిన యాంత్రిక వెంటిలేటర్. మెడికల వెంటిలేటర్లను కొన్నిసార్లు వ్యావహారికంగా "రేస్పిరేటర్లు" అంటారు ఈ పదం 1950 లో సాధారణంగా ఉపయోగించే పరికరాల నుండి తీసుకోబడింది (ముఖ్యంగా "బర్డ్ రేస్పిరేటర్").