యానకం(కాంతి)

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఏ పదార్థం గుండ కాంతి ప్రయాణిస్తుందో ఆ పదార్థాన్ని యానకం అంటారు.

ఉదా: గాలి, శూన్యం, గాజు,నీరు, మొదలైనదవి.