యూ యస్ యస్ డి కోడ్

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
USSD on a Sony Ericsson mobile phone (2005)

"యూ.యస్.యస్.డి" కోడ్ అనేది జి.యస్.యం పొన్లలొ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ యొక్క సర్వర్లతొ మాట్లాడటానికి ఉపయొగిస్తారు.

ఉపయొగాలు[మార్చు]

ప్రీపేయిడ్ పొన్లలొ కాల్ మాట్లాడిన తరువాత ఆ కాల్ కి అయిన బిల్లు సమాచారం లెలుపుతుంది. అదే పొస్ట్ పైయిడ్ అయితే కొడ్ ద్వారా అన్బిల్ల్డ్ మరి అవుట్ స్టాండింగ్ బిల్లు యొక్క సమాచారం తెలుసు కొవచ్చు.

ఉదాహరణ కొడ్[మార్చు]

  • *123*1#
  • *111#

మూలం[మార్చు]

ఆంగ్ల వికి పేజి / యూ యస్ యస్ డి కోడ్