రథకారన్యాయము

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఇది సంస్కృత న్యాయములలో ఒకటి. కొంచెం క్లిష్టంగా ఉన్నా ఇక్కడ మంచి అర్థం ఉంది.

'రథకారాధికరణన్యాయము' లో 'రథకార' అన్న మాటకు రెండు అర్థాలు ఉన్నాయి: ఒకటి రథము చేయువాఁడు అనే వ్యుత్పత్తి సిద్ధమగు అర్థము. రెండు, 'రథకారుఁడు' అనే రూఢార్థం ఉన్నాయి. అయినా ఈ రూఢార్థమే గ్రహింపఁబడినట్లు - అని ఈ "న్యాయం" అర్థం. రథకారుడు అంటే ఏమిటి? ఈ శ్లోకం చూడండి.

<poem>ఆధానే శ్రూయతే, వర్షాసు రథకార ఆదధీతేతి! తత్రరథం కరోతీతి వ్యుత్పత్త్యా త్రైవర్ణికో రథకార ఇతిచేత్‌|

  • రూఢ్యార్థం, n. usually understood meaning; common meaning; important meaning;
  • గౌణార్థం, n. వ్యుత్పత్తి సిద్ధము; derived meaning

మూలాలు[మార్చు]

  • సంస్కృతన్యాయములు (కూచిభొట్ల ప్రభాకరశాస్త్రి, ఘట్టి లక్ష్మీనరసింహశాస్త్రి ) 1939