రసాయన శక్తి

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

రసాయన శక్తి అంటే ఏవైనా రసాయన పదార్థాలు చర్యకు లోనై వేరే పదార్థాలుగా మారినపుడు అందులో భాగంగా వెలువడే శక్తి. రసాయన శక్తిని నిల్వ ఉంచే పదార్థాలకు కొన్ని ఉదాహరణకు, బ్యాటరీలు (ఘటాలు),[1] ఆహారం, గ్యాసోలిన్ మొదలైనవి.[2][3] రసాయన బంధాలను విడగొట్టడం, మళ్ళీ కలపడం లాంటి చర్యలకు శక్తి అవసరం అవుతుంది. ఈ శక్తి వ్యవస్థలో శోషించబడవచ్చు, లేదా బయటకు వెలువడవచ్చు. చర్యలో పాల్గొనే అభిక్రియా కారకాలలో బలహీన మైన ఎలక్ట్రాన్ జంటలు ఉండి, అవి బలమైన బంధాలు కలిగిన ఉత్పత్తులుగా మారితే అందులోనుంచి శక్తి విడుదల అవుతుంది.[4] కాబట్టి బలహీన బంధాలు కలిగిన అస్థిరమైన అణువుల్లో ఎక్కువ రసాయన శక్తి నిల్వచేయబడి ఉంటుంది.[5]

మూలాలు

[మార్చు]
  1. Schmidt-Rohr, K. (2018). "How Batteries Store and Release Energy: Explaining Basic Electrochemistry", J. Chem. Educ. 95: 1801-1810. http://dx.doi.org/10.1021/acs.jchemed.8b00479
  2. Weiss, H. M. (2008). "Appreciating Oxygen". J. Chem. Educ. 85 (9): 1218–19. Bibcode:2008JChEd..85.1218W. doi:10.1021/ed085p1218. Archived from the original on October 18, 2020. Retrieved March 13, 2017.
  3. Schmidt-Rohr, K. (2015). "Why Combustions Are Always Exothermic, Yielding About 418 kJ per Mole of O2", J. Chem. Educ. 92: 2094-2099. http://dx.doi.org/10.1021/acs.jchemed.5b00333
  4. Moore, J. W; Stanitski, C. L., Jurs, P. C. (2005).Chemistry – The Molecular Science, 2nd edition. Brooks Cole. p. 242.
  5. McMurry, J.; Fay, R. C. (2001).Chemistry, 3rd edition. Prentice Hall. p. 302.