రాజాం (అయోమయ నివృత్తి)

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

రాజాం అన్న పేరు ఈ క్రింది ప్రాంతాలను సూచించవచ్చు: