రాయల్ రోడ్డు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
అచేమెరిడ్ సామ్రాజ్యం మ్యాప్ లో హీరోడొటస్ ఉదహరించిన రాయల్ రోడ్డు మార్గం.

రాయల్ రోడ్ అనేది ప్రాచీన హైవే. దీనిని క్రీస్తు పూర్వం 5వ శతాబ్దానికి చెందిన పర్షియా సామ్రాజ్యాధిపతి డరియస్ I ఈ దారిని కనుగొని, అభివృద్ధి చేయించారు.[1] పర్షియాలోని సుసా నుంచీ సర్దిస్ వరకూ విస్తరించి ఉన్న విశాలమైన తన సామ్రాజ్యంలో సమాచారం, ప్రయాణా సౌకర్యాల దృష్ట్యా ఈ దారిని అభివృద్ధి చేశారు ఆయన.[2] ఈ దారిలో అంగరియం కొరియర్లు దాదాపు 1677 మైళ్ళు (2699కి.మీ) ఏడు రోజుల్లో దాటేసేవారు. నిజానికి సుసా నుంచీ సర్దిస్ వరకు నడిచి ప్రయాణం చేయడానికి 90రోజులు పడుతుంది.[3] ప్రముఖ గ్రీకు చరిత్రకారుడు హీరోడొటస్ ఈ మార్గం గురించి ప్రస్తావిస్తూ ఈ పెర్షియన్ కొరయర్ల కన్నా వేగంగా ఏమీ ప్రయాణించలేవు. ఎండ కానీ, మంచు కానీ అవేవీ వీటి ప్రయాణాన్ని ఆపలేవు అని రాశారు.

Notes[మార్చు]

  1. A modern study is D.F. Graf, The Persian Royal Road System, 1994.
  2. Fox, Alexander the Great, 1973:96.
  3. Kia, Mehrdad (2016). The Persian Empire: A Historical Encyclopedia. Santa Barbara: ABC-CLIO. p. 127. ISBN 1610693914.