రిములా (గ్యాస్ట్రోపోడ్)

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
''రిములా ఎక్స్‌క్విసిటా'' షెల్ ఎపికల్ వ్యూతో గీయడం

రిములా ఒక సముద్రపు నత్తల జాతికి చెందినది. ఇది కీహోల్ లింపెట్స్ అయిన ఫిసురెల్లిడే కుటుంబంలోని సముద్ర గ్యాస్ట్రోపాడ్ మొలస్క్.

ఈ జాతి పేరు "రైమ్" అంటారు.

వివరణ[మార్చు]

రిములా అనేది హెలోటియల్స్ క్రమంలో ఉండే శిలీంధ్రాల జాతి.

జాతులు[మార్చు]

రిములా జాతికి చెందిన జాతులు:

 • రిములా ఎక్విస్కల్ప్టా డాల్, 1927 [1]
 • రిములా అస్ట్రిక్టా మెక్లీన్, 1970
 • రిములా బ్లెయిన్విల్లి (డిఫ్రాన్స్, 1825)
 • రిములా కాలిఫోర్నియానా బెర్రీ, 1964
 • రిములా డోరియే పెరెజ్ ఫర్ఫాంటే, 1947 [2]
 • రిములా ఎక్స్‌క్విసిటా ఆడమ్స్, 1851 [3]
 • రిములా ఫ్రేనులటా ( డాల్, 1889) [4]
 • రిములా లెప్టార్సిస్ సిమోన్ & కున్హా, 2014
 • రిములా మెక్సికానా బెర్రీ, 1969
 • రిములా పైకోనెమా పిల్స్‌బ్రీ, 1943 [5]
 • రిములా రిప్స్ హెర్బర్ట్ & కిల్బర్న్, 1986
జాతులు పర్యాయపదంగా తీసుకురాబడ్డాయి
 • రిములా అస్టురియానా ఫిషర్, 1882 : క్రానోప్సిస్ అస్టురియానా యొక్క పర్యాయపదం (P. ఫిషర్, 1882)
 • రిములా కారినిఫెరా షెప్‌మాన్, 1908 : క్రానోప్సిస్ కారినిఫెరా (షెప్‌మాన్, 1908)
 • రిములా కుమింగి ఆడమ్స్, 1853 : క్రానోప్సిస్ కుమింగికి పర్యాయపదం ( ఆడమ్స్, 1853)
 • రిములా ఎక్స్‌క్విసిటా ఆడమ్స్, 1853 : క్రానోప్సిస్ ఎక్స్‌క్విసిటా ( ఆడమ్స్, 1853)
 • రిములా గలేటా గౌల్డ్, 1846 : పంక్చురెల్లా గలేటా ( గోల్డ్, 1846) పర్యాయపదం
 • రిములా గ్రానులాటా సెగుయెంజా, 1862 : [6] క్రానోప్సిస్ గ్రాన్యులాటా (సెగుయెంజా, 1862)
 • రిములా వెర్రియేరి క్రోస్సే, 1871 : క్రానోప్సిస్ వెర్రియెరి యొక్క పర్యాయపదం (క్రాస్, 1871)
శోధించవలసిన జాతులు
 • రిములా కారినటా ఆడమ్స్, 1853
 • రిములా కాగ్నాటా గౌల్డ్, 1852
 • రిములా ఎచినాట గౌల్డ్, 1859
 • రిములా ప్రొపింక్వా ఆడమ్స్, 1853

ప్రస్తావనలు[మార్చు]

 1. Rimula aequisculpta Dall, 1927.  Retrieved through: World Register of Marine Species on 19 April 2010.
 2. Rimula dorriae Pérez Farfante, 1947.  Retrieved through: World Register of Marine Species on 19 April 2010.
 3. Rimula exquisita A. Adams, 1851.  Retrieved through: World Register of Marine Species on 19 April 2010.
 4. Rimula frenulata (Dall, 1889).  Retrieved through: World Register of Marine Species on 19 April 2010.
 5. Rimula pycnonema Pilsbry, 1943.  Retrieved through: World Register of Marine Species on 19 April 2010.
 6. Rimula granulata Seguenza, 1862.  Retrieved through: World Register of Marine Species on 19 April 2010.