రూపీ (అయోమయ నివృత్తి)

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
  • రూపీ - అనేక దేశాలలో వాడబడుతున్న రూపాయి.
  • రూపాయి - భారతదేశంలో వాడుబడుతున్న రూపాయి.