రూబిక్స్ క్యూబ్

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search


రూబిక్స్ క్యూబ్ లో రకాలు (ఎడమ నుండి కుడి: రూబిక్స్ రివెంజ్, రూబిక్స్ క్యూబ్ (Rubik's Cube), ప్రొఫెసర్స్ క్యూబ్, & పాకెట్ క్యూబ్)

రూబిక్స్ క్యూబ్ (Rubik's Cube) 1974 లో హంగేరి దేశానికి చెందిన శిల్పి, ప్రొఫెసర్ అయిన ఎర్నో రూబిక్ మొదటి సారిగా రూపొందించాడు. సాధాణంగా 3×3×3 లో వచ్చే ఈ క్యూబ్ లో (కొన్ని బొమ్మలో చూపబడినవి) ఇతర రకాలు కూడా ఉన్నాయి.

3×3×3 రూబిక్స్ క్యూబ్ లో ఒకొక్క ముఖంపై 9 గళ్ళు కలిగి, మొత్తము 54 గళ్ళు ఉంటాయి. మొత్తము 27 1×1×1 ఘనములు ఉంటాయి. మామూలుగా ఒక్కొక్క ముఖంపై ఉండే తొమ్మిదేసి గళ్ళకు ఒక రంగు చప్పున, ఆరు రంగులు (స్టికర్ లు) ఉంటాయి. పజిల్ లో ప్రశ్న గజి బిజిగా ఉన్న పజిలు. పరిష్కారము ఒకొక్క ముఖములో ఒకొక్క రంగు ఉండడము.

బయట లింకులు

[మార్చు]