రైబోసోము

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
కణ జీవశాస్త్రం
The animal cell
Components of a typical animal cell:
 1. Nucleolus
 2. Nucleus
 3. Ribosome (little dots)
 4. Vesicle
 5. Rough endoplasmic reticulum
 6. Golgi apparatus (or "Golgi body")
 7. Cytoskeleton
 8. Smooth endoplasmic reticulum
 9. Mitochondrion
 10. Vacuole
 11. Cytosol (fluid that contains organelles)
 12. Lysosome
 13. Centrosome
 14. Cell membrane

రైబోసోములు జీవకణంలో ఒక ప్రత్యేకమైన బాధ్యతలు నిర్వర్తించేవి. ఇది రైబో కేంద్రకామ్లం, ప్రోటీన్ల యొక్క సంక్లిష్టమైన కలయిక. ప్రోటీన్లు తయారు చేయడం రైబోసోముల ముఖ్య బాధ్యత. రైబోకేంద్రకామ్లం పోగుల వెంబడి కదలడం ద్వారా అక్కడ ఉన్న సంకేతాలను బట్టి ప్రోటీన్లను తయారు చేస్తుంది.

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=రైబోసోము&oldid=2950177" నుండి వెలికితీశారు