లఘుసిద్ధాన్తకౌముదీ

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
లఘుసిద్ధాన్తకౌముదీ
పుస్తక ముఖచిత్రం
కృతికర్త:
అనువాదకులు: డా. పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు
దేశం: భారతదేశం
భాష: తెలుగు
ప్రక్రియ: సంస్కృత వ్యాకరణము
ప్రచురణ: సంస్కృత భాషా ప్రచార సమితి
విడుదల: 1971
పేజీలు: 930


లఘుసిద్ధాన్తకౌముదీ డా. పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు వ్రాసిన సంస్కృత వ్యాకరణమునకు సంబంధించిన తెలుగు పుస్తకము. దీనికి ఆయన గురువైన కొంపెల్ల సుబ్బరాయశాస్త్రి ఆశీర్వాదాలనిచ్చి దీవించాడు.

దీనిలో సంస్కృత వ్యాకరణానికి సంబంధించిన 1,275 సూత్రాలను రచయిత ఆంధ్రీకరించడమే కాకుండా వ్యాఖ్యాన రూపముగా వివరణను కూడా తెలియజేసి, కౌముదీపాఠ సాంప్రదాయమును అనుసరించెను. ముందుగా సంస్కృత వ్యాకరణము - దాని సంక్షిప్తచరిత్ర గురించి 46 పేజీలలో వివరంగా తెలియజేశారు. చివరగా సూత్రసూచీ, ధాతుసూచీ లను కూడా చేర్చారు.

ఇది 1971 లో మొదటిసారిగా ముద్రించబడి; 1980, 1998 లలో ద్వితీయ, తృతీయ ముద్రణలను విడుదలచేసింది. దీనిని జి. పుల్లారెడ్డి చారిటీస్ ట్రస్టు అనుబంధ సంస్థ యైన సంస్కృతభాషా ప్రచార సమితి, హైదరాబాదు వారు ముద్రించారు.

మూలాలు[మార్చు]

  • లఘుసిద్ధాన్తకౌముదీ బాలానన్దిన్యాఖ్యయా ఆంధ్రభాషావ్యాఖ్యయా సమేతా, వ్యాఖ్యాతా డా. పుల్లెల శ్రీరామచంద్రః, సంస్కృతభాషా ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్, 1998.