లాక్టోబాసిల్లస్

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

లాక్టోబాసిల్లస్
Lactobacillus (L. acidophilus) near a squamous epithelial cell
శాస్త్రీయ వర్గీకరణ
Phylum:
Class:
Order:
Family:
Genus:
లాక్టోబాసిల్లస్

Beijerinck 1901

లాక్టోబాసిల్లస్ (Lactobacillus) ఒక రకమైన బాక్టీరియాప్రజాతి. ఇవి గ్రామ్ రంజనం తో గ్రామ్ పోజిటివ్ గా కనిపిస్తాయి.[1] ఇవి లాక్టోజ్, ఇతర చక్కెరల నుండి లాక్టిక్ ఆమ్లం ను ఉత్పత్తిచేస్తాయి. మానవులలో ఇవి ముఖ్యంగా యోనిలోను [2], ప్రేగులలో సహజీవనం చేస్తాయి. వీటికున్న లాక్టిక్ ఆమ్లం తయారుచేసే లక్షణం మూలంగా కొన్ని రకాల హానికరమైన బాక్టీరియా ల పెరుగుదలను నియంత్రిస్తాయి.

జాతులు

[మార్చు]

L. acetotolerans
L. acidifarinae
L. acidipiscis
L. acidophilus
L. agilis
L. algidus
L. alimentarius
L. amylolyticus
L. amylophilus
L. amylotrophicus
L. amylovorus
L. animalis
L. antri
L. apodemi
L. aviarius
L. bifermentans
L. brevis
L. buchneri
L. camelliae
L. casei
L. catenaformis
L. ceti
L. coleohominis
L. collinoides
L. composti
L. concavus
L. coryniformis
L. crispatus
L. crustorum
L. curvatus
L. delbrueckii subsp. delbrueckii
L. delbrueckii subsp. bulgaricus
L. delbrueckii subsp. lactis
L. dextrinicus
L. diolivorans
L. equi
L. equigenerosi
L. farraginis
L. farciminis
L. fermentum
L. fornicalis
L. fructivorans
L. frumenti
L. fuchuensis
L. gallinarum
L. gasseri
L. gastricus
L. ghanensis
L. graminis
L. hammesii
L. hamsteri
L. harbinensis
L. hayakitensis
L. helveticus
L. hilgardii
L. homohiochii
L. iners
L. ingluviei
L. intestinalis
L. jensenii
L. johnsonii
L. kalixensis
L. kefiranofaciens
L. kefiri
L. kimchii
L. kitasatonis
L. kunkeei
L. leichmannii
L. lindneri
L. malefermentans
L. mali
L. manihotivorans
L. mindensis
L. mucosae
L. murinus
L. nagelii
L. namurensis
L. nantensis
L. oligofermentans
L. oris
L. panis
L. pantheris
L. parabrevis
L. parabuchneri
L. paracollinoides
L. parafarraginis
L. parakefiri
L. paralimentarius
L. paraplantarum
L. pentosus
L. perolens
L. plantarum
L. pontis
L. psittaci
L. rennini
L. reuteri
L. rhamnosus
L. rimae
L. rogosae
L. rossiae
L. ruminis
L. saerimneri
L. sakei
L. salivarius
L. sanfranciscensis
L. satsumensis
L. secaliphilus
L. sharpeae
L. siliginis
L. spicheri
L. suebicus
L. thailandensis
L. ultunensis
L. vaccinostercus
L. vaginalis
L. versmoldensis
L. vini
L. vitulinus
L. zeae
L. zymae

మూలాలు

[మార్చు]
  1. Makarova, K.; Slesarev, A.; Wolf, Y.; Sorokin, A.; Mirkin, B.; Koonin, E.; Pavlov, A.; Pavlova, N.; Karamychev, V. (2006). "Comparative genomics of the lactic acid bacteria". Proc Natl Acad Sci U S A. 103 (42): 15611–6. doi:10.1073/pnas.0607117103. PMID 17030793.
  2. Dicks, LMT; M. Silvester, PA Lawson, MD Collins (2000). "Lactobacillus fornicalis sp. nov., isolated from the posterior fornix of the human vagina". International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. 50 (3). Society for General Microbiology: 1253–8. ISSN 1466-5034. PMID 10843070. Archived from the original on 2009-04-20. Retrieved February 14, 2010.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)