వర్గం చర్చ:కృష్ణా జిల్లా పుణ్యక్షేత్రాలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

మచిలిపట్ణాం ,కలెఖన్ పెట లొ శివ గంగా దెవాలయము,సాగర సంగామం ఇన హంసలధీవి లాంటీ ఇంకా కొన్ని కలవు వాటి చరిత్రాలు కూడా తేలియాచె యండి.....