వర్గం చర్చ:కృష్ణా జిల్లా పుణ్యక్షేత్రాలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

మచిలిపట్ణాం ,కలెఖన్ పెట లొ శివ గంగా దెవాలయము,సాగర సంగామం ఇన హంసలధీవి లాంటీ ఇంకా కొన్ని కలవు వాటి చరిత్రాలు కూడా తేలియాచె యండి.....

వర్గం:కృష్ణా జిల్లా పుణ్యక్షేత్రాలు గురించి చర్చ మొదలు పెట్టండి

చర్చను మొదలుపెట్టండి