వర్గం చర్చ:తొలగించవలసిన వ్యాసములు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

నిర్వాహకులకు మనవి: విలీనంచేయుటకు మరియు విలీనం చేసిన తరువాత తొలగించుటకు ప్రతిపాదింపబడిన వ్యాసములను ఓమారు పరిశీలించి తగు చర్యలు గైకొనవలెను. నిసార్ అహ్మద్ 08:22, 15 డిసెంబర్ 2008 (UTC)