వర్గం చర్చ:హైదరాబాదులోని వికీపీడియనులు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
తెవీకీ విధానాలు మనం ఏర్పరిచినవే కనుక సడలింపులు కూడా మనం చేయవచ్చు. నిర్వహణలో భాగం అయిన వాటికి అత్యవసరమైన వాటిని సడలింపులో చేర్చాలి. వీటిని తొలగించవలసిన అవసరం ఉండకూడదు. ఈ వర్గం భవిష్యత్తులో విస్తరించే అవకాశం ఉంది. ఈ పేజీ సభ్యులకు విర్వాహకులకు కూడా ఉపయోగకరమైనది కనుక తొలగించవలసిన అవసరం ఉండదన్నది నా అభిప్రాయం. మొలక స్థాయి దాటాలంటే హైదరాబాదు చిత్రం చేర్చినా సరిపోతుంది.
vivekananda jathiki ichina sandesam.