వాడుకరి:వెన్నెల.తమ్మిన

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

నా పేరు వెన్నెల.నేను కే.బీ.న్ కళాశాల లొ బీ.సీ.ఎ చదువుతున్నాను. ఇప్పుదు యం.యస్.సీ కంప్యూటర్ చదువుకున్నాను. ఇప్పుదు నలంద విద్యానికెతన్ లొ పని చేస్థూనాను.