వాడుకరి:శ్రీనివాసశాస్త్రి

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
పి శ్రీనివాస శాస్త్రి
జననం
పి శ్రీనివాస శాస్త్రి

31-08-1968
విజయవాడ
వృత్తిలెక్చరర్

నా పేరు పుచ్చా శ్రీనివాస శాస్త్రి. నేను ఆంధ్ర లయోల కళాశాల లో 1991 నుంచి భౌతిక శాస్త్ర విభాగం లో ఉపాధ్యాయునిగా పని చేస్త్తున్నాను.

Self Introduction

[మార్చు]

నా పేరు పుచ్చా శ్రీనివాస శాస్త్రి. Iam born to my parents Sri putcha Rama Krishna Sastry and Srimati Yasoda Satyavati, in the year 1968, at Vijayawada.I finished my graduatin in the year1988,from Satavahana college-Vijayawada. I finished my Post-graduation in Physics in the year 1990 from Acharya Nagarjuna University. Iam recently awarded my M.Phil degree, from Sri Krishna Devaraya University. నేను ఆంధ్ర లయోల కళాశాల లో 1991 నుంచి భౌతిక శాస్త్ర విభాగం లో ఉపాధ్యాయునిగా పని చేస్త్తున్నాను. I taught subjects like Mechanics, Waves-Oscillations, Thermodynamics, Optics e.t.c. At present I teach the subects Electronics and Quantum Mechanics to of Final year students of Under-Graduation.

My Article

[మార్చు]

Introduction

[మార్చు]

One of the major problems that we face today is the Scarcity of Electric Power. It is because of the reason that we are unable to produce the electricity which suits to our growing demands. There are several ways to solve this problem, but they have their own constraints. one of the better solutions is to produce the Electric Power by using Solar energy, which is abundantly avilable in nature at free of cost. The Governments are seriously thinking of this alternative today for various reasons. The use of Solar energy to produce electrons is termed as Photo electric effect, but the conversion of Solar energy in to Electricity is called as Photo Voltaic effect, which is our subject of discussion to day.

Photo Electric Effect

[మార్చు]

When ligt falls on certain Photo sensitive materials like Potassium, then electrons are emitted from the surface of the material. This is called as Photo electric effect.

Photo Voltaic Effect

[మార్చు]

In 1839, while experimenting with an electrolytic cell made up of two metal electrodes, a French experimental physicist named Edmund Becquerel, only nineteen years old at the time, discovered that when exposing certain materials to sunlight he could generate a weak electrical current. He named this phenomenon the "photovoltaic effect". The photovoltaic effect is the basic process in which a solar cell converts sunlight into electricity.

Composed of tiny particles of electromagnetic energy, photons are the stuff of light. When photons are absorbed by a photovoltaic cell, which contains a semiconducting material such as silicon or platinum, the energy from the photon is transfered to an electron in an atom of the "solar cell". The energized electron is then able to escape its bond with the atom and generates an electric current. This leaves behind a "hole". Combined with a P-N junction, which is a layer within the photovoltaic cell that is formed by the intimate contact of P-type and N-type semiconductors that create an electric field, holes move in the opposite direction from electrons, thereby producing an electric current.

my యూట్యూబ్ వీడియో లెసన్

[మార్చు]

[1] [2]

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Photovoltaic_effect
  2. http://www.britannica.com/EBchecked/topic/458271/photovoltaic-effect