వాడుకరి:సెల్వమ్

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

నెను ద్రావిద విస్వవిద్యాలయం తెలుగు అకరాదిని తమిళం లొ అనువాదం చేస్తున్నాను. . s.v university తమిళ విభాగం లొ " తమిళ-తెలుగు సామెతలు ఒక పరిసీలన" అనె అంసం పైన పరిసోదన (2004)లో పూర్తి చేసాను.